About
Sound
Images
FEBRUARY 24rd 2013 Percussion Sound/Shift @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Kota Arai, Samm Bennett, Morry Burns, Marcos Fernandes,Hiroshi Habu, Satoshi Hirashima, Katsunori Hiroi, Ryusaku Ikezawa, Yuji Ishihara, Yuko Kitayama, Ryosuke Kiyasu, "Muupy" Mutsumi Kobayashi, Erika Nakamura, Saki Maeda, Tomoo Nagai, Sachiko Nagata, Ken Nobunaga, Shimizu Hiroshi, Yoshihiko Takeda, Tatsuya Tsuyuki, Azusa Yamada and more!!

Part 1 [mp3 - 66.9Mb]  | Part 2 [mp3 - 86.3Mb]  | Part 3 [mp3 - 97.7Mb]
Part 4 [mp3 - 71.7Mb]  | Part 5 [mp3 - 113.9Mb]AUGUST 15th 2011 Percussion Sound/Shift x Project FUKUSHIMA! @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Kouta Arai, Satoshi Arai, Yoko Arai, Hiroshi Enomoto, Marcos Fernandes, Masatsugu Hattori, Satoru Hirashima, Yoshiyuki Ichiraku, Itoken, Jimanica, Takashi Kazamaki, Yuko Kitayama, Mutsumi Kobasyashi (Muppy), Ju Tanaka, Yoshihiko Takeda, Sachiko Nagata, Ken Nobunaga, Kenji Sakasegawa, Muneomi Senju, Hiroshi Shimizu

Part 1 [mp3 - 93.1Mb]  | Part 2 [mp3 - 89.7Mb]  | Part 3 [mp3 - 82.3Mb]
Part 4 [mp3 - 84.9Mb]  | Part 5 [mp3 - 69.9Mb]Sound:2010/12/23 @ Super Deluxe

Featuring Musicians: Gino Akiyama, Satoshi Arai, Yoko Arai, Ryusaku Ikezawa, Yuji Ishihara, Yoshiyuki Ichiraku,Hiroshi Enomoto, Kenji Sakasegawa, Samm Bennett, Hiroshi Shimizu, Muneomi Senjyu, Ken Tsunoda, Nagaitomoo, Sachiko Nagata, Nobunagaken, Marcos Fernandes, Akemi "Shoomy" Taku, Naoto Yamagishi, Azusa Yamada and more!!

Part 1 [mp3 - 94.4Mb]  | Part 2 [mp3 - 92.6Mb]  | Part 3 [mp3 - 89.3Mb]
Part 4 [mp3 - 95.6Mb]  | Part 5 [mp3 - 65.1Mb]